logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: SZKOLNICTWO WYŻSZE
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/12
AUTORZY: Stanisław Wrycza, Michał Kuciapski.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Selected issues and aspects of e-learning development on the Baltic Sea Virtual Campus
ŹRÓDŁO: W: Proceedings of BIR'2008 : the Seventh International Conference on Perspectives in Business Informatics Research, September 25-26, 2008 / ed. Stanisław Wrycza
ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008
OPIS FIZYCZNY: S. 380-393
ISBN: 978-83-7326-558-5
UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rozwój e-learningu
 • wirtualne kampusy
 • szkolnictwo wyższe

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  2/12
  AUTORZY: Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, Kazimierz Musiał.
  TYTUŁ: Kontrolować czy nadzorować? Modelowanie polskiej polityki szkolnictwa wyższego z punktu widzenia nordyckiej utopii
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: To control or to supervise? Modelling Poland's higher education policy from the perspective of Nordic utopia
  ŹRÓDŁO: Nauka i Szkolnictwo Wyższe. - 2009, nr 2 (34), s. [102]-128
  p-ISSN: 1231-0298

  UWAGI: Bibliogr. 72 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • szkolnictwo wyższe
 • modele szkolnictwa wyższego
 • reformowanie szkolnictwa wyższego
 • zarządzanie szkolnictwem wyższym
 • finansowanie szkolnictwa wyższego
 • kontrola i nadzór
 • polityka edukacyjna
 • polityka naukowa
 • kraje nordyckie

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  3/12
  AUTORZY: Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, Kazimierz Musiał.
  TYTUŁ: Pod znakiem jakości - priorytet w kształtowaniu polityki szkolnictwa wyższego w krajach nordyckich i w Polsce
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: A focus on quality : a priority in shaping education policies in the Nordic countries and in Poland
  ŹRÓDŁO: Nauka i Szkolnictwo Wyższe. - 2010, nr 1/2 (35/36), s. [30]-59
  p-ISSN: 1231-0298

  UWAGI: Bibliogr. 95 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • szkolnictwo wyższe
 • jakość
 • kontrola jakości
 • zapewnianie (doskonalenie) jakości
 • jakość kształcenia
 • kultura jakości
 • Total Quality Management (TQM)

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • public schools of higher education
 • strategic management
 • advancement of strategic management

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  4/12
  AUTORZY: Teresa Martyniuk.
  TYTUŁ: Sylwetka absolwenta studiów wyższych z zakresu rachunkowości
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Profile of the graduate of BA and MA degree courses in accounting
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - 2010, T. 56 (112), s. 139-147
  p-ISSN: 1641-4381

  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rachunkowość
 • formy dydaktyczne rachunkowości
 • profil osobowy
 • szkolnictwo wyższe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • accounting
 • teaching methods in accounting
 • personal profile
 • higher education

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  5/12
  AUTORZY: Grzegorz Bucior.
  TYTUŁ: Wymagania dotyczące prac magisterskich w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Requirements addressed to master's thesis at the Department Accounting University of Gdańsk
  ŹRÓDŁO: Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica. - 2011, 63, s. 23-29
  p-ISSN: 2081-0644
  e-ISSN: 2300-5386

  UWAGI: Bibliogr. 3 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ocena studentów
 • praca magisterska
 • rachunkowość
 • jakość kształcenia
 • standardy
 • szkolnictwo wyższe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • master's thesis
 • students marking
 • accounting
 • quality education
 • standards
 • higher education

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  6/12
  AUTORZY: Dorota Krzemińska, Jolanta Rzeźnicka-Krupa.
  TYTUŁ: "Inny"/"inność" w międzykulturowym doświadczeniu edukacyjnym : pytania i refleksje w kontekście współczesnych zmian kształcenia na poziomie wyższym
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: "Other"/"otherness" in the multicultural educational experience : questions and reflections in the context of contemporary changes in higher education
  ŹRÓDŁO: Szkice Humanistyczne. - 2013, T. 13, nr 1, s. [105]-117
  p-ISSN: 1642-6363

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • inny
 • szkolnictwo wyższe
 • doświadczenia edukacyjne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • other
 • higher education
 • educational experience

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  7/12
  AUTORZY: Piotr Grudowski, Małgorzata Wiśniewska.
  TYTUŁ: Dylematy reorientacji projakościowej w regulacjach dotyczących polskiego szkolnictwa wyższego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Dilemmas of quality reorientation in Polish legal regulations concerning higher education institutions
  ŹRÓDŁO: Marketing i Rynek. - 2014, R. 21, nr 5, s. 786-[792]
  p-ISSN: 1231-7853

  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  UWAGI: Artykuł na CD
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • szkolnictwo wyższe
 • zarządzanie jakością
 • samoocena
 • regulacje prawne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • higher education
 • quality management
 • self assessment
 • legal regulations

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  8/12
  AUTORZY: Małgorzata Wiśniewska.
  TYTUŁ: System jakości kształcenia wydziału Y w szkole wyższej X z perspektywy kryteriów modelu CAF
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Quality system of education of the faculty X at higher school Y from the perspective of CAF model criteria
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - 2015, nr 39, s. 447-459
  p-ISSN: 2080-4881
  e-ISSN: 1899-2382

  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Zarządzanie, t. 4
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • jakość
 • wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia
 • szkolnictwo wyższe
 • model CAF

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • quality
 • internal education quality assurance system
 • higher education
 • CAF Model

  Adres url:
  9/12
  AUTORZY: Małgorzata Rymarzak.
  TYTUŁ: Uwarunkowania zarządzania nieruchomościami publicznych uniwersytetów na przykładzie wybranych krajów UE
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Estate management conditions of public universities exemplified by selected European countries
  ŹRÓDŁO: Horyzonty Wychowania. - 2016, Vol. 15, no. 35, s. 233-246
  p-ISSN: 1643-9171
  e-ISSN: 2391-9485

  UWAGI: Bibliogr. 26 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • szkolnictwo wyższe
 • majątek
 • struktura własności

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • higher education
 • assets
 • ownership structure

  Adres url:
  DOI:
  10/12
  AUTORZY: Karolina Starego, Łukasz Stankiewicz.
  TYTUŁ: Użyteczność z bezużyteczności - uniwersytet a społeczny pomiar wartości
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The uses of uselessness - universities and the social measures of utility
  ŹRÓDŁO: Studia i Badania Naukowe = Scientific Studies and Research. - 2016, R. 10, nr 1, s. 137-166
  p-ISSN: 1897-2829

  UWAGI: Bibliogr. 69 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • bezużyteczność
 • użyteczność
 • szkolnictwo wyższe
 • innowacje

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • uselessness
 • utility
 • higher education
 • innovation

  Adres url:
  11/12
  AUTORZY: Aleksandra Wiercińska.
  TYTUŁ: Wzmocnienie praktycznych elementów kształcenia w szkolnictwie wyższym przez projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Strengthening the practical elements of higher education through projects funded by the European Social Fund
  ŹRÓDŁO: Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica. - 2016, (83) 2, s. 287-296
  p-ISSN: 2081-0644
  e-ISSN: 2300-5386

  UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • szkolnictwo wyższe
 • praktyczne elementy kształcenia
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • program operacyjny "Kapitał ludzki"
 • program operacyjny "Wiedza - Edukacja - Rozwój"

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • higher education
 • practical elements of education
 • European Social Fund
 • Human Capital Operational Programme
 • Knowledge - Education - Development Operational Programme

  Adres url:
  DOI:
  12/12
  AUTORZY: Dominik Bień.
  TYTUŁ: Kronika Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku za czas od chwili jej powstania do końca 1952 roku autorstwa Adama Dobrowolskiego
  ŹRÓDŁO: Progress : Journal of Young Researchers. - 2017, nr 1, s. 102-131
  p-ISSN: 2543-8638
  e-ISSN: 2543-9928

  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Państwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna
 • szkolnictwo wyższe
 • historia UG
 • Adam Dobrowolski

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • higher education
 • history of UG
 • State Higher Pedagogical School in Gdańsk
 • Adam Dobrowolski

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego