logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: WIARA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/6
AUTORZY: Sabina Kruszyńska.
TYTUŁ: Niewiara wiary pospolitej - przypadek Michela Montaigne'a
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Lack of faith in ordinary faith - the case of Michel de Montaigne
ŹRÓDŁO: Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria. - 2009, R. 18, nr 1, s. [53]-73
p-ISSN: 1230-1493

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Słowa kluczowe w j. pol.:
 • wiara
 • niedowiarstwo
 • sceptycyzm
 • reguły rozumowania
 • głos prywatny
 • głos publiczny

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • faith
 • disingenuousness
 • skepticism
 • rules of reasoning
 • private voice
 • public voice

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  2/6
  AUTORZY: Magdalena Grabowska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Obraz wiary w Boga w wypowiedziach osób należących do różnych chrześcijańskich odłamów. Studium porównawcze.
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The picture of faith in God according to the representatives of various Christian denominations: a comparison
  ŹRÓDŁO: W: Idee i wartości w języku i kulturze / red. nauk. Iza Matusiak-Kempa, Alina Naruszewicz-Duchlińska
  ADRES WYDAWNICZY: Olsztyn : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 152-164
  ISBN: 978-83-942720-0-5
  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • chrześcijaństwo
 • ewangelikalizm
 • językowy obraz świata
 • katolicyzm
 • profil semantyczny
 • wiara

  Adres url:
  3/6
  AUTORZY: Romuald Piekarski.
  TYTUŁ: Odczarowanie świata a pytanie o przyszłość religii : sekularyzacja jako problem filozoficzny
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Disenchantment of the world and the question concerning the future of religion : secularization as a philosophical problem
  ŹRÓDŁO: Pieniądze i Więź. - 2015, R. 18, nr 4, s. 7-34
  p-ISSN: 1506-7513

  UWAGI: Bibliogr. 41 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • sekularyzacja
 • odczarowanie
 • wiara
 • rozum
 • teologia polityczna

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • secularization
 • disenchantment
 • faith
 • reason
 • political theology

  4/6
  AUTORZY: Lan Wu.
  TYTUŁ: Chrześcijaństwo i buddyzm - niektóre podobieństwa i różnice
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Christianity and Buddhism - some similarities and differences
  ŹRÓDŁO: Studia Gdańskie. - 2017, T. 40, s. 161-166
  p-ISSN: 0137-4338

  UWAGI: Bibliogr. 5 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • buddyzm
 • chrześcijaństwo
 • Bóg
 • religia
 • wiara
 • księża
 • mnisi
 • mniszki

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • buddhism
 • Christianity
 • God
 • religion
 • faith
 • priests
 • monks
 • nuns

  5/6
  AUTORZY: Piotr Koprowski.
  TYTUŁ: Wymiar teologiczny Traktatu teologiczno-politycznego Barucha Spinozy. Kilka myśli Ignacego Radlińskiego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The theological dimension of Spinoza's Theologico-political treatise. A few thoughts of Ignacy Radliński
  ŹRÓDŁO: Studia Pelplińskie. - 2017, T. 51, s. 457-463
  p-ISSN: 0239-4456
  e-ISSN: 2391-8713

  UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Objawienie
 • Biblia
 • prorok
 • proroctwo
 • Bóg
 • człowiek
 • natura
 • wiara
 • filozofia
 • teologia

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • revelation
 • Bible
 • prophet
 • prophecy
 • God
 • man
 • nature
 • faith
 • philosophy
 • theology

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  6/6
  AUTORZY: Grzegorz Szamocki.
  TYTUŁ: Konsultacje u lekarza znakiem wiary w Boga, w świetle Syr 38,1-15
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Consulting a doctor as a sign of faith in God in the light of Sir 38:1-15
  ŹRÓDŁO: Gdański Rocznik Ewangelicki. - 2018, Vol. 12, s. 240-260
  p-ISSN: 1898-1127

  UWAGI: Bibliogr. 50 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Syrach
 • hellenizacja
 • wiara
 • lekarz
 • uzdrowienie

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Sirach
 • Hellenization
 • faith
 • doctor
 • healing

  Adres url:
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego