logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/11
AUTORZY: Joanna Krysiak, Emilia Wylandowska, Ewa Woźniak.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Charakterystyka wodnych i torfowiskowych rezerwatów przyrody województwa pomorskiego
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Characteristic of aquatic and peat-bog nature reserves in Pomorskie Voivodeship
ŹRÓDŁO: W: Zasoby i ochrona wód : obieg wody i materii w zlewniach rzecznych / pod red. Roberta Bogdanowicza i Joanny Fac-Benedy
ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2009
OPIS FIZYCZNY: S. [128]-132
ISBN: 978-83-7531-028-3
UWAGI: Bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe w j. pol.:
 • województwo pomorskie
 • rezerwat przyrody
 • torfowisko
 • jezioro

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Pomorskie Voivodeship
 • nature reserve
 • peat-bog
 • lake

  Adres url:
  2/11
  AUTORZY: Wojciech Bizon.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Gospodarka oparta na wiedzy w polskich województwach. Wieloaspektowa analiza porównawcza województwa pomorskiego
  ŹRÓDŁO: W: Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy / [red. nauk. Janusz Teczke, Janusz Czekaj]
  ADRES WYDAWNICZY: Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010
  SERIA: Nauka i Gospodarka, t. 2
  OPIS FIZYCZNY: S. [455]-469
  ISBN: 978-83-930382-2-0
  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • gospodarka oparta na wiedzy
 • województwo pomorskie
 • kapitał ludzki
 • działalność badawczo-rozwojowa
 • technologie informacyjno-komunikacyjne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • knowledge-based economy
 • Pomorskie Voivodeship

  3/11
  AUTORZY: Aleksandra Cicharska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Przemiany demograficzne na obszarach wiejskich województwa pomorskiego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Demographic changes on rural areas of the Pomorskie voivodeship
  ŹRÓDŁO: W: Przemiany ilościowe i jakościowe w przestrzeni geograficznej / pod red. Pauliny Szmielińskiej-Pietraszek i Wioletty Szymańskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2010
  OPIS FIZYCZNY: S. 21-29
  ISBN: 978-83-7467-094-4
  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • obszary wiejskie
 • ruch naturalny
 • województwo pomorskie

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • rural areas
 • vital statistics
 • Pomorskie Voivodeship

  4/11
  AUTORZY: Janusz Erenc, Jerzy Boczoń.
  TYTUŁ: Rozwój sektora pozarządowego na Pomorzu
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The intricacies of civic spirit. Development of non-governmental sector in the Pomeranian Region
  ŹRÓDŁO: Studia Socjologiczne. - 2010, nr 3 (198), s. [221]-244
  p-ISSN: 0039-3371

  UWAGI: Bibliogr. 36 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • społeczeństwo obywatelskie
 • inicjatywy społeczne
 • organizacje pozarządowe
 • kapitał społeczny
 • administracja publiczna
 • województwo pomorskie

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • civic society
 • social initiatives
 • non-governmental organizations
 • social capital
 • administration
 • Pomeranian Region

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  5/11
  AUTORZY: Tomasz Michalski.
  TYTUŁ: Bezpieczeństwo publiczne w województwie pomorskim w 2010 roku
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Public safety in the Pomeranian province in 2010
  ŹRÓDŁO: Słupskie Prace Geograficzne. - 2012, nr 9, s. 79-[97]
  p-ISSN: 1641-8468

  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 1.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • bezpieczeństwo publiczne
 • województwo pomorskie

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Pomeranian province
 • public safety

  Adres url:
  6/11
  AUTORZY: Roman Cieśliński, Paweł Leśniowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Rozmieszczenie i rodzaje wypływów wód podziemnych w dorzeczach rzek województwa pomorskiego na mapach hydrograficznych Polski w skali 1:50000
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Location and types of groundwater outflows in catchment rivers of Pomeranian region on the Polish hydrographic maps inscale 1:50000
  ŹRÓDŁO: W: Gospodarowanie wodą w warunkach zmieniającego się środowiska / red. Włodzimierz Marszelewski
  ADRES WYDAWNICZY: Toruń : Komisja Hydrologiczna PTG : Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej, 2012
  SERIA: Monografie Komisji Hydrologicznej PTG, t. 1
  OPIS FIZYCZNY: S. [51]-62
  ISBN: 978-83-62089-25-3
  UWAGI: Bibliogr. 24 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • województwo pomorskie
 • wypływy wód podziemnych
 • rodzaje
 • rozmieszczenie

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Pomeranian Region
 • groundwater flows
 • types
 • distribution

  Adres url:
  7/11
  AUTORZY: Aleksandra Cicharska.
  TYTUŁ: Przemiany demograficzne w małych miastach województwa pomorskiego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Demographic changes in the small cities of the Pomeranian Voivodeship
  ŹRÓDŁO: Problemy Rozwoju Miast. - 2014, R. 11, z. 3, s. 13-20
  p-ISSN: 1733-2435

  UWAGI: Bibliogr. 22 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • demografia
 • małe miasta
 • województwo pomorskie

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • demography
 • small cities
 • Pomeranian voivodeship
 • Poland
 • population

  Adres url:
  8/11
  AUTORZY: Barbara Korwel-Lejkowska.
  TYTUŁ: Analiza wybranych zagrożeń rozwoju osadnictwa w gminach województwa pomorskiego w kontekście rozwoju zrównoważonego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Analysis of selected natural hazards for the settlement development of Pomeranian Voivodeship municipalities in the contex of sustainable development
  ŹRÓDŁO: Problemy Ekologii Krajobrazu. - 2016, t. 42, s. 87-100
  p-ISSN: 1899-3850

  UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rozwój zrównoważony
 • opracowanie ekofizjograficzne
 • województwo pomorskie

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • sustainable development
 • ecophysiographic elaboration
 • Pomeranian voivodeship

  9/11
  AUTORZY: Mariusz Kistowski.
  TYTUŁ: Problemy weryfikacji zasięgu i reżimu ochronnego obszarów chronionego krajobrazu na przykładzie wybranych obszarów w województwie pomorskim
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The problems in verification of range and conservation regime of landscape protection areas on the example of chosen areas in Pomeranian Voivodeship
  ŹRÓDŁO: Problemy Ekologii Krajobrazu = The Problems of Landscape Ecology. - 2016, t. 41, s. 21-42
  p-ISSN: 1899-3850

  UWAGI: Bibliogr. 38 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Teoretyczne i praktyczne aspekty badań ekologiczno-krajobrazowych
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ochrona przyrody i krajobrazu
 • obszary chronionego krajobrazu
 • województwo pomorskie

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • nature and landscape conservation
 • protection landscape areas
 • Pomeranian voivodeship

  Adres url:
  10/11
  AUTORZY: Maciej Tarkowski.
  TYTUŁ: Kapitał społeczny i ludzki jako niematerialny zasób rozwoju lokalnego w świetle badań ankietowych mieszkańców wsi województwa pomorskiego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Social and human capital as an intangible resource for local development in view of the questionnaire study of rural inhabitants in Pomorskie Province
  ŹRÓDŁO: Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies. - 2017, T. 46, s. 131-148
  p-ISSN: 1642-4689

  UWAGI: Bibliogr. 44 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Społeczne i indywidualne zasoby obszarów wiejskich
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • kapitał ludzki
 • kapitał społeczny
 • obszary wiejskie
 • województwo pomorskie

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • human capital
 • social capital
 • rural areas
 • Pomorskie province

  Adres url:
  DOI:
  11/11
  AUTORZY: Krzysztof Kowalczyk, Roman Cieśliński.
  TYTUŁ: Analiza potencjału hydroenergetycznego oraz możliwości jego wykorzystania w województwie pomorskim
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Analysis of the hydroelectric potential and the possibilities of its use in the Pomeranian Voivodeship
  ŹRÓDŁO: Woda. Środowisko. Obszary Wiejskie. - 2018, T. 18, z. 1, s. 69-86
  p-ISSN: 1642-8145

  UWAGI: Bibliogr. 37 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • hydroenergetyka
 • hydrologia
 • ekologia
 • elektrownie wodne
 • województwo pomorskie

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • ecology
 • hydroelectricity
 • hydrology
 • hydropower
 • Pomeranian voivodeship

  Adres url:
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego