logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/15
AUTORZY: Przemysław Borkowski.
TYTUŁ: Ryzyko jako czynnik decyzyjny w realizacji dużych projektów infrastrukturalnych.
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Risk as a factor in decision making in large infrastructure investments.
ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2010, nr 111, s. [41]-55.
p-ISSN: 1899-3192

UWAGI: Bibliogr. 21 poz.
UWAGI: Tyt. nru: Polityka ekonomiczna.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ryzyko w projektach infrastrukturalnych
 • zarządzanie ryzykiem
 • decyzje w warunkach ryzyka

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  2/15
  AUTORZY: Przemysław Borkowski.
  TYTUŁ: Zasady transferu i przejmowania ryzyka w realizacji inwestycji infrastrukturalnych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Rules for risk transfer and acceptance in infrastructure investments
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2011, nr 166, s. [59]-70
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Polityka ekonomiczna
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ryzyko w projektach infrastrukturalnych
 • zarządzanie ryzykiem
 • podział ryzyka w kontrakcie

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  3/15
  AUTORZY: Olga Martyniuk.
  TYTUŁ: Ocena zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych w Polsce : wyniki badań empirycznych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Risk management in Polish public sector : assessment of survey results
  ŹRÓDŁO: Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - 2012, R. 10, nr 4, cz. 3, s. [83]-93
  p-ISSN: 2084-5189

  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • zarządzanie ryzykiem
 • system kontroli zarządczej
 • sektor publiczny

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • risk management
 • managerial control
 • public sector

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  4/15
  AUTORZY: Maria Jastrzębska.
  TYTUŁ: System zarządzania ryzykiem w jednostce samorządu terytorialnego - zarys problemu
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Risk management system in territorial self-government units - outline of the issue
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2012, nr 248, s. [130]-138
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Finanse publiczne
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • zarządzanie ryzykiem
 • jednostka samorządu terytorialnego

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • risk management
 • local government unit

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  5/15
  AUTORZY: Maria Jastrzębska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Podejście gmin do ryzyka
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Gmina's attitude to risk
  ŹRÓDŁO: W: Finanse wobec problemów gospodarki światowej / pod red. Marii Jastrzębskiej i Kamili Stańczak-Strumiłło
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. [157]-168
  ISBN: 978-83-7865-149-9
  UWAGI: Bibliogr. 5 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • gmina
 • ryzyko
 • zarządzanie ryzykiem

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • local government
 • risk
 • risk management

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  6/15
  AUTORZY: Tomasz Jastrzębski.
  TYTUŁ: Ryzyko obsługi zobowiązań długoterminowych na przykładzie spółki J.W Construction Holding S.A.
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The risk of long-term debt service on the example of J.W. Construction Holding S.A.
  ŹRÓDŁO: Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - 2013, R. 11, nr 3, cz. 2, s. 257-274
  p-ISSN: 2084-5189

  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • zarządzanie ryzykiem
 • mierniki stanów ryzyka
 • zarządzanie finansami

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • risk management
 • measures of the states of risk
 • financial management

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  7/15
  AUTORZY: Michał Dudziak, Ewa Szpakowska.
  TYTUŁ: Zarządzanie ryzykiem i niepewność w działalności gospodarczej. Podejmowanie decyzji biznesowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Risk management and uncertainty in business. Business decisions
  ŹRÓDŁO: Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - 2013, R. 11, nr 1, cz.1, s. 117-129
  p-ISSN: 2084-5189

  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ryzyko
 • niepewność
 • zarządzanie ryzykiem

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • risk
 • uncertainty
 • risk management

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  8/15
  AUTORZY: Maria Jastrzębska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zarządzanie ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego w teorii i praktyce
  ŹRÓDŁO: W: Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego / red. Agnieszka Alińska
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Agencja Reklamowa Wektor, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 58-67
  ISBN: 978-83-938777-0-6
  UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • uwarunkowania
 • zarządzanie ryzykiem
 • jednostka samorządu terytorialnego

  9/15
  AUTORZY: Jerzy Gwizdała.
  TYTUŁ: Audyt wewnętrzny w ograniczaniu ryzyka bankowego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Internal audit in banking risk mitigation
  ŹRÓDŁO: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 2014, 299, s. [189]-199
  p-ISSN: 0208-6018

  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • audyt wewnętrzny
 • ryzyko bankowe
 • kontrola wewnętrzna
 • zarządzanie ryzykiem

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • internal audit
 • banking risk
 • internal control
 • risk management

  Adres url:
  10/15
  AUTORZY: Marietta Janowicz-Lomott, Krzysztof Łyskawa.
  TYTUŁ: Instrumenty stabilizacji dochodu : wymogi Wspólnej Polityki Rolnej a adaptacja w Polsce
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Income stabilization instruments : the CAP's requirements and adaptation in Poland
  ŹRÓDŁO: Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. - 2014, T. 101, z. 4, s. [68]-77
  p-ISSN: 2353-4362

  UWAGI: Bibliogr. 24 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • zarządzanie ryzykiem
 • narzędzie stabilizacji dochodu
 • ubezpieczenia
 • WPR
 • fundusz wspólnego inwestowania

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • risk management
 • Income Stabilization Tool
 • insurance
 • CAP
 • mutual fund

  Adres url:
  11/15
  AUTORZY: Damian Gajda.
  TYTUŁ: Rola ubezpieczeń majątkowych w zarządzaniu ryzykiem małych i średnich przedsiębiorstw
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The role of insurance in risk management in small and medium-sized enterprises
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - 2014, nr 67, s. 211-219
  p-ISSN: 1733-2842

  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Narzędzia zarządzania finansami
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • ubezpieczenia
 • zarządzanie ryzykiem

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • small and medium-sized enterprises
 • insurance
 • risk management

  Adres url:
  12/15
  AUTORZY: Maria Jastrzębska.
  TYTUŁ: Zarządzanie ryzykiem w projekcie europejskim realizowanym przez jednostkę samorządu terytorialnego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Risk management in European projects implemented by local government units
  ŹRÓDŁO: Optimum : studia ekonomiczne. - 2014, nr 6 (72), s. 105-119
  p-ISSN: 1506-7637

  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • zarządzanie ryzykiem
 • projekt europejski
 • jednostka samorządu terytorialnego

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • risk management
 • European project
 • local government unit

  Adres url:
  13/15
  AUTORZY: Tomasz Jastrzębski.
  TYTUŁ: Ryzyko obsługi zobowiązań długoterminowych gminy Sopot w świetle perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Association of operating risk of long-term obligations of municipality of Sopot with European Union budget prospects for 2007-2013
  ŹRÓDŁO: Współczesna Gospodarka, [dokument elektroniczny]. - 2015, Vol. 6, nr 2, s. 51-61
  TRYB DOSTĘPU: http://www.wspolczesnagospodarka.pl/wp-content/uploads/2015/07/6_T_Jastrzebski_WG_2_2015_ZiE.pdf [dostęp 3.08.2015]
  e-ISSN: 2082-677X

  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • zarządzanie ryzykiem
 • stany ryzyka
 • budżet Unii Europejskiej

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • risk management
 • risk levels
 • European Union's budget

  Adres url:
  14/15
  AUTORZY: Barbara Gierusz, Monika Mazurowska.
  TYTUŁ: Odpisy aktualizujące wartość aktywów jako kategoria prawa bilansowego oraz narzędzie zarządzania ryzykiem
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Impairment losses for assets as an accounting law category and a risk management tool
  ŹRÓDŁO: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - 2016, nr 2 (80), cz. 2, s. 75-83
  p-ISSN: 2450-7741
  e-ISSN: 2300-4460

  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • utrata wartości
 • informacje o zagrożeniach
 • zarządzanie ryzykiem

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • impairment
 • information about risk
 • risk manage

  Adres url:
  DOI:
  15/15
  AUTORZY: Jerzy Piotr Gwizdała.
  TYTUŁ: Wpływ globalnego kryzysu finansowego na zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Impact of the global financial crisis on the credit risk management in a bank
  ŹRÓDŁO: Współczesna Gospodarka, [dokument elektroniczny]. - 2016, Vol. 7, nr 2, s. 37-51
  TRYB DOSTĘPU: http://www.wspolczesnagospodarka.pl/wp-content/uploads/2016/06/3_J_Gwizdala_Jerzy_WG-2_2016_GG.pdf [dostęp 01.08.2016]
  e-ISSN: 2082-677X

  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • gospodarka globalna
 • kryzys finansowy
 • zarządzanie ryzykiem
 • ryzyko kredytowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • global economy
 • financial crisis
 • risk management
 • credit risk

  Adres url:
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego